Kiraz Sineği

Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. – Dipîera-Tephritidae – Cherry fruit fly)
Tanımı:
Erginler 4-5 mm boyunda ; gözleri yeşil mavi, bacaklar siyah ; kanatlar şeffaf, üçü uzun biri kısa 4 adet mavi-siyah bantlıdır. Larvalar 0.6-6 mm boyunda, bacaksız ve beyaz renktedir.
Yaşayışı:
Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Erginler ilkbaharda (Nisan sonu, Mayıs Başı) aylık ortalama sıcaklık 15 C ’nin üzerinde çıkış yaparlar. Erginler beslendikten bir hafta sonra çiftleşir ve ben düşmüş meyvelere yumurtalarını bir meyveye bir yumurta olacak şekilde bırakır. Bir dişi 40-100 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar meyvede beslenir, gelişir, olgunlaşınca meyveyi terk edip toprağa gider ve 2-5 cm derinlikte pupa olur. Pupalar toprakta zorunlu diyapoza girer ve ertesi ilkbaharda erginler çıkar. Yumurtadan pupa oluncaya kadar 2-3 hafta geçer. Erginlerin ömrü 4-7 haftadır. Yılda bir döl verir.
Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi:
Meyvede beslendiğinden meyve kalitesini ve pazar değerini düşürür. Ülkemizde kiraz ve vişnelerde yaygındır. Zarar oranı % 80 ’e kadar çıkabilir.

Konukçulan:
Kiraz , vişne ve bazı Lonicera türleridir

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler :
· Sonbahar toprak işlemesi , kurtlu meyvelerin imha edilmesi

· Turfandacılık , Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi

Biyoteknik Mücadele :
Düşük ve orta populasyonlarda kitlesel tuzaklama şeklinde uygulanır.

Sarı yapışkan tuzak (Rebell) + Amonyak kapsülü ( Polimer matriks ) bir ağaca 4 adet olmak üzere asılır.

Kimyasal mücadele :
İlk ergin sineklerin çıktığı zamanın tespiti çok önemlidir. Bunun için : % 4 ‘lük amonyum karbonat içeren McPhail tuzakları ve sarı yapışkan vizüel tuzaklar (Rebell) ağaçlara asılır ve ilk ergin sineklerin çıkış zamanı tespit edilir. İlk ergin sinek görüldüğünde ve bölgedeki en erkenci çeşitte meyvelere ben düştüğü (su yürüdüğü) devrede ise ilaçlamaya başlanır. Kaplama ilaçlamada tüm ağaç meyveleriyle birlikte ilaçlanır.

Bulaşıklığın fazla olmadığı ve mevsimin yağışsız-kurak geçtiği bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak ilk ve hasada yakın dönemde kısmi dal (ağaçların güney yönünde birkaç dalın yaprakları) ilaçlaması yapılır. Bunun için : 100 litre suya 400 gram Malathion %25 WP + 500 gram hidrolize protein kullanılır.

1 Yanıt to “Kiraz Sineği”