HİZMETLERİMİZ

-Toprak Analizi: Kiraz fidanı dikmeyi planladığınız araziler üzerinden gerekli miktarlarda toprak numuneleri alınmak suretiyle, toprağın mineral yapısı hakkında ve kiraz yetiştirmeye uygunluğu hakkında detaylı raporlar hazırlanarak, yetiştiricilere sunulmaktadır.

-Arazi Tesfiye İşlemleri: Doğal halindeki araziniz, nivo ve lazer ölçüm cihazları kullanılmak suretiyle, bünyemizdeki tesfiye makineleri, dozer ve kepçeler ile, sulamaya ve fidan dikimine uygun bir şekle getirilir.

-Kiraz Fidanı Temini: Yurt içinde istediğiniz yere, istediğiniz miktar ve cinslerde bodur, yarı bodur veya klasik napolyan anaç ve dölleyici kiraz fidanı adresinizde teslim edilmektedir. Fidanlarımız sertifikalı olup; Isparta, Eğirdir, Uluborlu bölgelerinde üretimleri yapılmaktadır.

-Fidan Dikimi: Tecrübeli ekibimiz marifetiyle, nivo ve lazer ölçüm cihazları kullanılarak bahçe yapısı, etken rüzgar yönleri ve sulama şekline göre fidanlarınız, kök terbiyesi yapılıp, gübreleme ve ilaçlamaları yapıldıktan sonra dikilmekte, tankerlerimiz vasıtasıyla can suyu verilmektedir.

-Damla Sulama Sistemi Kurulması: Talep edilmesi halinde, arazi ve fidan yapısına göre bahçede sulama sistemi projelendirilmekte, daha sonra TSE ve ISO normlarına haiz, uygulama yapılacak bölgedeki bayi ağı göz önünde bulundurularak seçimi yapılacak markalı ürünler kullanmak suretiyle, damlama sistemi kurulmaktadır.

-Kiraz Temini: Yurt içi ve yurt dışından kiraz almak isteyen firma ve şahıslara, istedikleri miktar, cins ve ebatta kiraz meyvesi doğrudan kendi bahçelerimizden veya üreticisinden ağaç üzerinde alınmak suretiyle, en ucuz ve kaliteli bir şekilde toplanıp, işlenerek ebatlandırıldıktan sonra, istenen adreste teslim edilmektedir.

-Kiraz İhracatı: Yurt dışından gelen kiraz taleplerinde istenen evsaf ve miktardaki kiraz, her türlü işleme, şoklama, gümrükleme, nakliye vs. işlem tarafımızdan yapılarak, yurt dışında istenen ülke ve adrese teslim edilmektedir.

16 Yanıt to “HİZMETLERİMİZ”