Kiraz Dikimi Öncesi Hazırlık

KİRAZ BAHÇESİ ARAZİ HAZIRLIĞI

Kiraz bahçesi yapılması planlanan arazilerde muhakkak surette toprak analizleri yapılmak suretiyle bahçe kurulacak alanın toprak özellikleri ve içeriği belirlenmeli, toprak yapısının kiraz yetiştiriciliğine uygun bulunması halinde yapılacak uygulamalar analiz sonrası ortaya çıkan değerler ışığında devam ettirilmelidir. Bahçe tesisinden önce toprak burgusu veya belle toprak örnekleri alınır. Belle açılan kuyularda 0-30cm, 30-60 cm. ve 60-90 cm. den örnekler alınır. Örnek 8-10 ayrı yerden alınmalıdır. Her derinlikten alınan örnekler kendi arasında ayrı ayrı harmanlanmalı, taş ve benzeri maddelerden temizlenmelidir. Her derinliği temsilen 1 kg. civarında numune bez torbalara konulmalıdır. İçine ve dışına çiftçi ismi, yer mevki ismi yazılı etiketler kurşun kalemle yazılmalı ve bu şekilde analizi yapılmak üzere laboratuarlara teslim edilmelidir.
Bahçe tesisi edilecek alan daha önce işlenmemiş bir arazi ise dikim öncesi bir yıl arazi nadas edilmelidir. Nadas sürecinde toprağın derin sürülerek yaz mevsimi sonuna kadar havalanması ve güneşlenmesi sağlanmalıdır.
Dikim yapılacak araziler sulama yapımına uygun olarak tefsiye edilmeli, çok eğimli arazilerde kademeler teşkil edilmeli, arazinin ileride bakım ve hasata uygun bir şekilde ulaşım ve işlenebilirliği sağlanmalıdır. Tefsiye işlemi sırasında tabi zemin yüzeyindeki nebati toprağın muhafaza edilmesine azami dikkat gösterilmeli, kademeleme işlemi sırasında, verimsiz dip toprağın yüzeye gelmemesi sağlanmalıdır.
Kiraz fidanları için dikimin en elverişli olduğu Aralık ve Ocak aylarından önce, bir yıl süreyle nadas edilmiş ve tesfiyesi tamamlanmış olan arazilerin dikime hazırlanması gerekmektedir. Bunun için yapılmış olan toprak analizleri ile birlikte bir ziraat mühendisine başvurulmak suretiyle araziye uygulanacak gübreler tesbit edilmelidir. Tercihen 15 Ekim ve 15 Kasım tarihleri arasında dikim yapılacak arazilerinin her dönümü için ortalama iki ton en az iki yıl bekleyerek yanması sağlanmış tercihen keçi veya koyun gübresi ile bir ziraat mühendisi tarafından, toprak analizleri sonucu belirlenen miktarlarda (her dönüm için 25-50 kg arası) TSP ile (her dönüm için 20-40 kg Arası) potasyum sülfat homojen olarak yayılmalıdır. Gübreme işleminin ardından arazilerde pulluk ile çift yönlü derin sürüm yapılmalı, sürümün ardından tırmık ve diskaro çekilmek suretiyle araziler dikime hazır hale getirilmelidir.

Henüz Yorum Yapılmamış.