Kiraz Hasatı

Kiraz meyve özelliği bakımından ne erken ne de geç hasat edilebilir.Erken hasat edildiğinde açık renkli, az tatlı ve küçük meyve elde edilir. Geç kalındığında ise, kirazın dayanıklılığı azalır, meyve yumuşar, kararır ve sapları kurur. Bu yüzden tam zamanında hasat edilmelidir. Bakım şartları iyi ise, hasattan önceki 8-10 gün içinde çok önemli miktarlarda irilik ve miktar artışı sağlanabilir.

Hasat bir sonraki yılın göz teşekkülleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Toplanan mahsul satış noktasına kadar bahçenin nemli bir bölgesinde bekletilmelidir. İhraç vasıflı kirazlar kısa zaman içerisinde seçilmeli ve ön soğutma ekipmanlarıyla 8 dk. içerisnde 4 derece sıcaklığa indirilmelidir. Soğuk zincirden çıkmadan ambalajlama öncesi son seçim yapılır.Pazar isteklerine göre boylanır ve ambalajlanır.

İhraç vasıflı kirazlarda aranan özellikler :
– Ürün, iri iyi kaliteli ve homojen olmalıdır.
– (0900 Ziraat çeşidi için) meyve genişliği 22mm. Den fazla olmalıdır.
– Kesinlikle hastalıklı, kurtlu kiraz hasada dahil edilmemelidir.
– Meyveler çeşide has renk ve lezzette olmalıdır.
– Meyveler temiz, tozsuz, kirsiz, yararsız ve saplı olmalıdır.
– Meyvelerde insan sağlığına zararlı hiçbir ilaç kalıntısı bulunmamalıdır

Henüz Yorum Yapılmamış.