Türkiye’de Kirazcılık

Türkiye coğrafi yapısı ve iklimi itibariyle diğer meyve türlerinde olduğu gibi, kiraz üretimi için de gerekli her türlü koşulu sağlayan ideal bir konuma sahiptir. Özellikle yurdumuzun güney yükseltilerinde doğal ortamlarda kirazın yabani çeşitleri bol miktarda rastlanmaktadır.
Dünya genelinde 1500 civarında kiraz çeşidi bulunmakla birlikte devam eden ıslah çalışmaları ile günden güne bu sayı artmaktadır.
Kiraz üretimi dünyada geniş bir yayılım göstermekle birlikte, ticari üretim açısından A.B.D , Türkiye, Fransa ve İtalya önemli üretici ülkelerdendir. Türkiye kiraz üretim miktarı açısından A.B.D’den sonra 2. sırada gelmekle birlikte, üretim kalitesi ve ihraç edilebilir miktar yönünden hak ettiği seviyelere gelememektedir. Üretimimizin ancak %10 gibi düşük bir miktarı ihraç edilebilmektedir. Kirazın, üreticisi için bol kazanç, ülkemiz için bol döviz getiren bir ihracat ürünü olduğu göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizde muhakkak surette uzmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile yürütülecek bir zirai program ile; uygun arazi ve araziye uygun anaç seçimi, planlı olarak dikilen dölleyiciler, ilk yıllarda fidanlara şekil verilmesi, terbiye, budama, sulama, gübreleme, toprak işleme, yabancı ot kontrolü, hastalık zararlılarla mücadelenin uygun olarak yapılması ile, vasıflı kiraz üretimimiz istenen ve hak ettiği seviyelere rahatlıkla çıkabilecektir.

Kiraz tüm Türkiye genelinde yetiştirilmekle birlikte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve İzmir illeri için temel bir geçim kaynağı olarak hızlı gelişen bir zirai faaliyet konumundadır. Özellikle Isparta ili Uluborlu, Senirkent ve Barla bölgeleri ile Afyon ili Sultandağı bölgesinde yetiştirilen ve tamamı yurt dışına ihrac edilen ‘0900 Ziraat’ tipi kirazlar, dünya genelinde bu kirazın ‘Türk Kirazı’ ve ‘Uluborlu Kirazı’ olarak bir isim yapmasını sağlamıştır.

7 Yanıt to “Türkiye’de Kirazcılık”